Tanssissa välittyy aina paljon!

Tanssi avaa ovia moneen erilaiseen maailmaan ja se on myös keino herkistyä moniaistisuudelle ja heittäytymiselle.

Tanssin kautta syntyy ja vahvistuu monia taitoja, yksi niistä on inhimillisyys. Olemme kaikki liikkujia ja itse kukin luemme ja ymmärrämme enemmän tai vähemmän sanatonta viestintää, kehonkieltä ja asentoja. Yksi liikahdus, muutos asennosta toiseen tai lyhytkin liikesarja voi kertoa paljon. Tanssista välittyy tarinoita, dokumentaarisuutta, tätä hetkeä ja historiaa, unelmiakin.

Esityksiä katsoessa seuraan usein tanssijoiden välistä kehollista ja liikkeellistä vuoropuhelua ja miten tanssija on läsnä itselleen ja toisille? Miten läsnäolo tulee esille kehon ja liikkeen kautta? Minkälaisia ajatuksia ja tarinoita katsominen minussa synnyttää? Pidättääkö joku täällä hengitystä – joku tanssijoista vai minä katsojana vai me kaikki?

On myös kiinnostavaa seurata miten esityksessä käytetään tilaa ja eri suuntia tai miten muut mahdolliset elementit (esim. musiikki tai äänen käyttö, puvustus ym) asettuvat osaksi tekemistä ja tanssin tarinaa.

On hyvä muistaa, että tanssin ja taiteen katsomiseen kuuluu kokemisen vapaus ja tästä syystä samankin esityksen nähneet voivat olla täysin eri mieltä  näkemästään.  Olen usein sitä mieltä, että tarpeesta pureskella esityksen sisältö ja tarina etukäteen “liian valmiiksi tai tarpeeksi helpoksi, että kaikki varmasti ymmärtävät” voi monessa tilanteessa hellittää. Sen sijaan voi nojata taiteen ja luovuuden ehtymättömyyteen ja vähän absurdeihinkin taiteellisiin päätöksiin. Katsojaa ei tarvitse aliarvioida. Väärin tai toisin ymmärtäminen ja erilaiset tulkinnat voivat joskus myös olla tarinallinen rikkaus.

Silti aina välillä voi olla hyvä pohtia kenelle ajattelee esitystä tekevänsä – kuka  mielikuvissani istuu katsomossa? Oman ikäiseni ihmiset? Samalla tavalla liikkuvat ja samanlaisia ajatusmaailmoja jakavat ihmiset? Kenelle haluaisin tämän tanssin ja tarinan jakaa – täydestä sydämestäni!

Pia Lindy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s